KA Koruma Şalteri - GNDSeries

KA Koruma Şalteri

kaks1TRIMBOX kaçak akım koruma şalterleri insan hayatını tehlikeli elektrik şoklarına karşı koruma veya tesiste oluşabilecek izolasyon hatalarını önceden tespit ederek, izolasyon hatalarından kaynaklanan yangınları önleyebilme amacıyla kullanılan koruma cihazlarıdır. TRIMBOX  kaçak akım koruma şalterleri TS EN 61008-1 standardına göre 2 ve 4 kutuplu olarak ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi altında CE normlarına uygun olarak üretilir.

 kaçak akım koruma şalterleri TS EN 61008-1 standardına göre 2 ve 4 kutuplu olarak ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi altında CE normlarına uygun olarak üretilir.

 

Sınıflandırma

TRIMBOX kaçak akım koruma şalterleri seçiminde 4 temel faktör dikkate alınmalıdır.

Anma Kaçak Akım seviyesi insan hayatını doğrudan veya dolaylı temaslara karşı koruma yapmak amacıyla 30 mA hassasiyetli, yangın koruma için ise 300 mA

hassasiyetli kaçak akım koruma şalterleri kullanılmalıdır.

Kutup Sayısı

Tek fazlı şebekelerde 2 kutuplu, Üç fazlı şebekelerde ise 4 kutuplu kaçak akım koruma şalterleri kullanılır.

Anma Akımı Kaçak akım koruma şalterleri kendilerinden önce bağlanan otomatik sigorta veya kompakt şalterin anma akımına eşit veya büyük olmalıdır.

Kaçak akım koruma şalterinden geçen akımın kaçak akım koruma şalterinin nominal anma akımından büyük olmamasına dikkat edilmelidir.

Seçicilik

Kaçak akım koruma şalterleri G ( genel) ve S ( gecikmeli) olmak üzere üretilirler.Baskilar1


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes