Aşırı gerilim koruma

Aşırı Gerilim Koruma

YURTTAŞ HOLDİNG ARGE laboratuarları tarafından geliştirilen TRIMBOX’ın

Çin, Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Avrupa Birliği tüm ülkeleri dahil Dünya’nın %60’ında uluslararası marka tescili tamamlandı. Her yıl milyarlarca dolar zarara yol açan yüksek voltaj sorununu çözen cihaz; evleri, fabrikaları, atölyeleri, benzin istasyonlarını, hastaneleri, otelleri, bankaları ve ATM’leri yüksek voltajdan kaynaklanan yangınlara, makine ve cihaz arızalarına karşı koruyor.

 

Trimbox; hali hazırda 2 ulusal üretim patentine ve Çin, Avrupa Biriliği tüm ülkeler dahil, Dünyanın yaklaşık %60’ında uluslararası marka patente sahip, Türkiye’nin uluslarası marka değerine ulaşmayı planlayan yeni bir markasıdır. Temelleri 2007 yılında atılmıştır ve günümüzde sahip olduğu ilke ve değerleriyle ve “sevdiklerinizi korur” sloganıyla Dünya’da insanlığın üç temelde ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bunlar ;

 • Toplumsal faydaları,
 • Toplam kalite açısından faydaları,
 • Maddi faydaları olarak sıralanabilir.
 • Toplumsal faydaları;
 • Trimbox; aşırı gerilimleri elektriği kesmeden ve kendisi ve sistemdeki cihazlar ve tesisat zarar görmeden engeller. Bu sayede aşırı gerilim kaynaklı elektrik kontağı yangınlarının önüne geçer. İnsanlar evde uyurken, elektrik uyumaz ve önlemi alınmadığında bazen sadece evi, bazen de kendisi ve sevdikleri onarılamaz yaralar alabilirler. Bunun maddi bir karşılığı yoktur:

İtfaiye raporlarına göre yangınların sebeplerinin  %50,5’i sigara, %17,8’i elektrik kontağıdır. İşyeri, mesken yangınlarının sigara hariç %78’i elektrik kontağıdır ve bunun yarıya yakını elektrik tesisatlarının yönetmeliklere uygun yapılmaması yada sonradan tesisata yönetmeliğe aykırı yapılan eklemeler, kalan yarısı da aşırı gerilim kaynaklı cihaz yanmaları ve kablo izolasyonlarının deformasyonu gibi sebeplerden oluşmaktadır. Yani yönetmeliklere uygun yapılan ve sonradan yönetmeliğe aykırı eklemeler yapılmayan işyeri, mesken gibi yerlerde yaşanan elektrik kontağı yangınlarının tamamı aşırı gerilim kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Trimbox; aşırı gerilim sırasında oluşan fazla enerjiyi 10 nanosaniye hassasiyetle kendi içerisinde yok ederek, sizi ve sevdiklerinizi korur.

 • Trimbox; hastane gibi enerjinin hiç kesilmeden ve düzenli gelmesi gereken yerlerde, yaşam destek ünitelerine bağlı güç kaynaklarının yıldırım, trafo patlaması vb. aşırı olaylarda korunmasını sağlayarak, olası bir ölüm veya ameliyatın yarım kalarak hastanın felç ve sakatlık gibi onarılması güç durumlarla karşılaşmasını engeller. Bunun da maddi bir kaşılığı yoktur.

Elektronik kartlar; ısı, nem, toz, mekanik hatalar ve aşırı gerilim gibi birkaç sebepten zarar görürler. Aşırı gerilim kaynaklı elektronik kartların zarar görme oranı,  Dünya’nın en temiz enerjisini kullanan Avrupa’da %23,7 ile ilk sırada iken, Türkiye’de bu oran %90’ları bulmakta, Ortadoğu, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler gibi yerlerde ise neredeyse %100’e yakındır. Trimbox, yıldırım ve trafo patlaması gibi çok aşırı elektrik olaylarında bile, bağlı olduğu tesisattaki  sistemleri korur.

 • Trimbox; asansör gibi aşırı gerilimlerden çok etkilenen ve sık sık arıza yapan sistemlerin korunmasını sağlayarak, insanların maruz kalabileceği olası sıkıntıları engeller. Asansörün tamir edilene kadar hasta, yaşlı veya sakat birine yaşatabileceği sıkıntının maddi karşılığı yoktur.
 • Toplam Kalite Açısından Faydaları;
 • Trimbox; fabrikalarda makinelerin elektronik kartlarının aşırı gerilim kaynaklı yanmasını engelleyerek, zamanında yetişmesi gereken bir ürünün yetişmesine katkıda bulunur. Bu bir sanayici için verdiği taahhütten kaynaklı prestij, bazen de hem prestij hem de cezai şartlardan dolayı maddi bir fayda olarak değerlendirilebilir.

Entegre birden fazla makine olan bir fabrikada, zarar gören bir makinenin elektronik kartı, diğer makinelerinde çalışamamasına sebep olabilir. Bu o fabrikada üretimin durmasına yol açabilir, ama fabrikanın günlük maliyetleri devam ettiğinden, üretim birim maliyeti artar ve rekabette geri kalınabilir.

 • Trimbox; aşırı gerilimlerin bilgisayarlı sistemlerde sebep olabileceği sistem kilitlenmesi, vb. sorunların yaşanmasını engeller. Bir bankanın ATM’de veya şubede sisteminin kilitlenmesi, müşterinin bekletilmesine yol açar. Bu da bazen prestij, bazen de müşterinin bankayı terk etmesinden kaynaklı hem prestij, hem de maddi kayıp anlamına gelebilir.
 • Trimbox; üst düzey güvenlik gerektiren yerlerde, güvenlik sistemlerine düzenlenebilecek olası aşırı gerilim kaynaklı sabotajlara engel olur. Bu da bir banka veya kamu binası için tartışılmayacak derecede prestij ve maddi kayıp olarak karşımıza çıkabilir.

Bankalarda ve tüm üst düzey güvenlik gerektiren yerlerde kamera, alarm ve giriş kontrol sistemleri güç kaynakları ile beslenir. Güç kaynakları, olası trafo patlaması gibi bir sabotajda zarar görürler ve sistem korumasız kalır. Trimbox, böyle bir durumda güç kaynağını korur ve kendisi zarar görse bile güç kaynağı korunacağından enerji vermeye devam eder.

 • Trimbox; bir petrol istasyonunda veya AVM’de otomasyon sisteminin aşırı gerilim kaynaklı zarar görmesini engeller. Bu da işletmenin olası prestij ve para kaybını engeller.
 • Trimbox, bir otelde klimanın aşırı gerilim kaynaklı arıza yapmasını engeller. Bu da olası bir prestij ve maddi kaybın önüne geçer.
 • Örnekleri çoğaltılabilecek hayatımızın her alanındaki elektrik enerjisinden kaynaklı hasarlar hem presitijimizi hem de paramızın gereksiz yere cebimizden çıkmasını engeller. Bu totalde bize moral bozukluğunun yaşanmaması olarak döner

 

 • Maddi Faydaları;
 • Türkiye’de toplam 15 Milyon adet 7,5 kW üstü makine ve 19 Milyon adet hane, 14 Milyon adette hane dışı(otel,hastane,petrol istasyonu, ofis, fabrika vb.) elektrik abonesi mevcuttur. Elektronik kartların aşırı gerilim kaynaklı yanması ile ilgili resmi bir veri bulunmadığından ve elektronik kart tamirlerinin çoğu zaman kayıt dışı yapıldığı bilindiğinden, net bir rakam verilememekle birlikte, basit bir hesapla elektronik kartların yanmasının Türkiye’ye yıllık maliyeti 2 Milyar USD’ı geçmektedir.

15 Milyon adet 7,5 kW üstü makinenin yıllık elektronik kart yanma bedelinin 100,00USD olduğu hesaplandığında(sadece servis ücretleri bile 50,00USD’dan başlıyor), sadece 1,5 Milyar USD buradan zarar vardır. 14 Milyon adet hane dışı eletrkik abonelerinin (otel,hastane,petrol istasyonu, ofis, fabrika vb.), asansör, klima, bilgisayar, ofis malzemeleri vb. elektronik kartlarının yıllık 50,00USD zarar verdiği düşünüldüğünde(sadece servis ücretleri bile bundan fazladır) 700 Milyon USD’da burada zarar vardır. Hanelerde yaşanan sıkıntılar hesaba katılmadığında bile yıllık zararın 2 Milyar USD’ın üzerinde olduğu açıkça görülmektedir.

 

 

www.trimbox.com.tr

444 38 59


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes