Toprak Bağlantısı

Benzer Ürünler

TRIMBOX bir çesit ' tasarruf cihazı ' mıdır?

Bu soruya cevabımız kesinlikle hayır. TRIMBOX’ın elektrik sarfiyatını azaltmak gibi bir işlevi yoktur. TRIMBOX, cihazlarda oluşan arızaları engelleyerek, imalat ve hizmetlerdeki aksamaları önüne geçer; bakım onarım, yeni cihaz alımı, iş kaybı gibi masraf ve zararlardan önemli miktarda tasarruf edilmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında, işletmenize sağlayacağı ekonomik katkı büyüktür.

TRIMBOX'ın bir benzeri var mıdır?

TRIMBOX hem patentli olması nedeniyle, hem de dünya çapında benzer olarak değerlendirilen cihazlara göre tartışılmayacak üstünlükleriyle tektir. TRIMBOX’ın hiçbir muadili yoktur.

Parafudur ve benzeri ürünler de aynı isi yapmıyor mu?

Parafudr gibi yüksek voltajı toprağa ileterek ortadan kaldıran sistemlerde tesisatın toprak bağlantısının çok iyi bir şekilde yapılması, belli periyotlarda bakımının yapılması ve ölçülmesi gereklidir. Aksi takdirde sistem kısa süre içinde işlevini yitirebilir. Parafudr’un yüksek maliyetinin yanı sıra, topraklama tesisatı yapılması, kontrol ve test gibi periyodik maliyetlerinin de olduğunu unutmamak gerekir.

TRIMBOX’un en önemli avantajı, yüksek voltajı toprağa, nötre ya da herhangi bir yere iletmeden kendi içinde kırpmasıdır. Hatta toprak bağlantısı olmayan tesisatlarda da işini eksiksiz olarak yerine getirir.

*TRIMBOX ani yüksek voltaj darbelerini sigortayı attırmadan ve enerji devamlılığını sağlayarak ortadankaldırır. Yıldırım ve trafo patlaması gibi durumlarda Trimbox kısa devre olur, sigortayı açtırarak enerjiyi keser. Kendisi zarar görmesine rağmen sistemizi kesin olarak korur.

*TRIMBOX’daki toprak bağlantısının sebebi, toprak hattından yanlışlıkla faz verilmesi gibi bir durumda koruma sağlamaktır. Trimbox toprak bağlantısına ihtiyaç duymasa da, elektrik tesisatlarında toprak çok önemli bir bağlantıdır ve mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Regülatörler veya kesintisiz güç kaynakları da aynı isi yapmıyor mu?

Regülatörlerin içinde varyak sistemi bulunur. Bu da tek sarımlı akıllı bir trafo gibi düşünülebilir. Gerilim az geldiğinde yükseltir, fazla geldiğinde ise düşürür. Ama regülatörler yıldırım, trafo patlaması gibi şiddetli darbeleri engelleyemez ve kendileri de zarar görebilir. ‘Peak’ tabir edilen, nanosaniyelerle ifade edilen ani voltaj yükselmelerine müdahale etme şansları da yoktur.

Kesintisiz güç kaynağı ise çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğu halde, kendisi de korunmaya muhtaçtır. TRIMBOX ile bu cihazlarınızı da koruyabilirsiniz.

Ürünlerinizin kullanımında pano tipi parafudrlardaki gibi ana panoya B veya B+C tipi, tali panolara C tipi parafur şeklinde bir kademeli kullanma şekli var mı?

Kesinlikle bu tarz kafa karışıklığı yaratan uygulamalarımız yok. Sadece tek fazlı ve üç fazlı olmak üzere iki tip ürün çeşidi mevcut.

Tali panolarda C tipi parafudr ile kullanılması durumunda ne düşünüyorsunuz ?

Trimbox, panodaki herhangi bir şalt malzeme ile uyum içerisinde çalışır. Ancak Trimbox varken C tipi parafudra ihtiyaç yoktur. Çünkü Trimbox, B sınıfı parafudr gücünde D sınıfı parafudr hassasiyetindedir. (B sınıfı parafudr 125 kA-1kV darbeyi toparağa iletir, Trimbox 20kA-15kV gücünde darbeyi absorbe eder. D sınıfı parafudr 6kA-1kV darbeyi 10 nanosaniyede toprağa iletir, Trimbox 20kA-15kV darbeyi 10 nanosaniye hassasiyetle absorbe eder. Not: parafudrlar toprağa iletim yaptıkları için toprak direnci istenilen değerde olması durumunda bahse konu özellikleri sağlayabilirler, görevlerini yaptıklarında iç devreleri değişmesi gerekir. Trimbox görevini toprağa bağımlı olarak yapmaz, hiç topraklama olmasa bile darbeleri aynı hassasiyet ve güçte absorbe eder, görevini yaptığında kendisi yanarsa 1 kereye mahsus ücretsiz olarak değiştirilir. Bu da Trimbox’ın tek kullanımlık olmadığının ispatı niteliğindedir.)

Ürün pano tipi parafudra bir alteratif olarak da kullanılabilir mi, yoksa onun eksiklerini tamamlayan bir ürün mü?

Trimbox bulunan yerde AG parafudr çeşitlerine ihtiyaç duyulmaz.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes