TM Kompakt Şalter - GNDSeries

TM Kompakt Şalter

 

Gövde Ve Kapak

TRIMBOX alçak gerilim devre kesicilerinin kapak ve gövde malzemesi BMC (Bulk Moulding Compund) olarak
adlandırılan ve UL 94 standardına göre V0 alev almazlık özelliğine sahip cam elyaf takviyeli polyester reçinesinden
üretilmiştir. BMC gerek mekanik gerekse elektriksel yalıtım özelliklerinin çok iyi olması nedeniyle bugün
elektrik sektöründe yaygın olarak kullanılan termoset özellikli bir plastik olup 160 °C’ lik sıcaklığa sürekli dayanabilme
özelliğine sahiptir.

Kontaklar


Devre kesicinin kısa devre durumunda etkilenen en önemli parçaları gümüş alaşımlı kontaklardır. Bu kontaklar
devre kesicinin nominal akımına ve kısa devre kesme kapasitesine göre farklı oranlarda gümüş (Ag), wolfram
(W), nikel (Ni) ve karbür (C) içermektedir. Kısa devre testleri sonucunda devre kesiciye en uygun kontak alaşımları
seçilip uzun ömürlü ve güvenli koruma imkanı sağlanmaktadır.

Bi-metal


Devre kesicinin aşırı yüklere karşı koruma yapmasını sağlayan bi-metaller sıcaklık karşısında uzama katsayısı
farklı iki metalin birleşiminden oluşmaktadır. Bi-metal ısındığında sıcaklık katsayısı yüksek olan malzeme düşük
olana doğru bir kuvvet uygular ve bi-metal eğilmeye başlar ve kesicinin açtırma mekanizmasını hareket ettirerek
devrenin korunması sağlanmış olur.

Ark Seperatörü


Ark seperatörleri devre kesicinin hareketli kontakları sabit kontaklardan ayrılma esnasında oluşan arkı söndürmek
amacıyla kullanılmaktadır. Kontaklar ayrılırken oluşan ark ark plakaları arasında bölünerek kısa sürede sönümlenir
ve oluşan arkın devre kesiciye zarar vermesi engellenmiş olur.

Çalışma Koşulları

*Çalışma Koşulları İle İlgili Özel Durumlar
*Ortam sıcaklığı: -20 °C ile +60 °C (24 saat içindeki ortalama değer +35 °C’ yi aşmamalıdır)
*Yükseklik: < 2000 m
*Bağıl Nem: +40 °C’ de % 50′ yi : +20 °C’ de % 90’ı aşmamalıdır.
*Kirlenme derecesi: 3
*Depolama sıcaklığı: -40 °C ile +80 °C
*Ortam: Devre kesicinin çalışacağı ortamda toz, kir, yağ, tuz ve korozyona sebep olacak kimyasallar bulunmamalı,
vibrasyon ve darbe olmamalıdır.
*Yukarıda belirtilen şartlar altında devre kesicinin işletme ömrü 10 yıldır.

calisma

 

 

 

 

 

1. -10 °C’ nin altındaki sıcaklıklarda devre kesici Trip veya OFF pozisyonunda muhafaza edilmelidir.
2. Yüksek sıcaklıklarda kullanılacak devre kesicilerin anma akımları tablo 2′ ye göre azaltılmalıdır.
3. Normal çalışma koşullarından yüksek nemli ortamlarda kullanım durumunda yalıtım direncinde ve elektriksel
ömürde azalma meydana gelebilir. Bu yüzden bu şartlarda kullanılacak devre kesiciler özel olarak üretilmelidir.
4. Korozyona neden olabilecek kimyasallar ile ilgili izin verilen maksimum değerler şöyledir:
H2S: 0.01 ppm,                                  SO2: 0.05 ppm,                             NH3: 1 ppm
5. Deniz seviyesinden 2000 m’ nin üzerindeki şartlarda hava basıncı ve sıcaklık düşeceği için bu durum devre
kesicinin performansını olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle 2000 m’ nin üzerinde kullanılacak devre kesicilerin
akım ve gerilimleri aşağıdaki tabloya göre azaltılmalıdır.


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes